Trang nhất » Cổ đông

Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành


1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Đinh Thị Hiền..

- Bà Đinh Thị Hiền.
- Email: hienkkhp@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.
- Các đơn vị công tác đã trải qua: Cán bộ, Cảng Hải Phòng; Cán bộ, Công ty sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng.
- Hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP thép Sao Biển.

  

b. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Lê Mạnh Hoàn.

- Ông Lê Mạnh Hoàn.
- Email: lemanhhoan@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Luyện kim.
- Các chức vụ đã trải qua: Phó Giám đốc xí nghiệp 3, Công ty Kim khí Hải Phòng; Phó Tổng giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Bí thư Chi bộ; Tổng giám đốc Công ty CP thép Sao Biển.

 

 

 

c. Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc

- Ông Nguyễn Tuấn Ngọc
- Email: ngoc1211@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính.
- Các chức vụ đã trải qua: Chuyên viên văn phòng Giám đốc, Công ty Đóng tàu Bạch Đằng; Chánh văn phòng, Công ty CP thép Đình Vũ.  .
- Hiện tại: Chủ tịch công đoàn, Công ty CP thép Sao Biển; Trưởng phòng Tổ chức, Công ty CP luyện cán thép Sóc Sơn.

 2- BAN KIỂM SOÁT.

 

a. Trưởng Ban kiểm soát: ông Nguyễn Văn Chiến.
 - Ông Nguyễn Văn Chiến.
- Email: nguyenvanchienhp@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Cơ khí, cử nhân quản trị kinh doanh.
- Các chức vụ đã trải qua: Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Chiến Thanh; Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Hải Phòng; Quản đốc Phân xưởng Luyện đúc Công ty CP Thép Đình Vũ; Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty CP Thép Đình Vũ; Trưởng phòng Thiết bị động lực - Công ty CP Thép Đình Vũ; thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Trưởng ban kiểm soát  - Công ty CP thép Sao Biển.

 


b. Thành viên Ban Kiểm soát : ông Nguyễn Mạnh Hùng
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp vật tư.
- Các chức vụ đã trải qua: Nhân viên Công ty CP thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Nhân viên Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm.

 

 

 

 

 

c. Thành viên Ban kiểm soát: bà Nguyễn Thị Lý

 - Bà Nguyễn Thị Lý.
- Email: lyssc678@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Cao đẳng Cơ tin; Cử nhân Kế toán.
- Các chức vụ đã trải qua: Nhân viên - Công ty CP Thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Phó cửa hàng trưởng - Công ty CP thép Sao Biển.

 

 

 


3- BAN ĐIỀU HÀNH

 

3.1. Tổng Giám đốc công ty: ông Lê Mạnh Hoàn.

- Ông Lê Mạnh Hoàn.   Năm sinh: 1962
- Email: lemanhhoan@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Luyện kim.
- Các chức vụ đã trải qua: Phó Giám đốc xí nghiệp 3, Công ty Kim khí Hải Phòng; Phó Tổng giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Bí thư Chi bộ; Tổng giám đốc - Công ty CP thép Sao Biển.

 

 


3.2. Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng: ông Nguyễn Tiến Luật

-  Ông Nguyễn Tiến Luật.   Năm sinh: 1980
- Email: luatnguyen2006@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng.
- Các chức vụ đã trải qua: Kế toán viên – Công ty CP vật tư thiết bị giao thông; Kế toán viên - Công ty thiết bị và xây lắp; Kế toán trưởng – Công ty CP xây dựng và thương mại Sông Lam.
- Hiện tại:
Phó Tổng giám đốc kiêm
Kế toán trưởng - Công ty CP thép Sao Biển.

 

 


3.3. Giám đốc nhà máy lưới: ông Phạm Công Toàn

- Ông Phạm Công Toàn.
- Email: toanphamssc@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân khoa học sư phạm công nghiệp.
- Các chức vụ đã trải qua: Cán bộ phòng thiết bị động lực, Công ty CP thép Đình Vũ; Phó giám đốc Trung tâm đầu tư nghiên cứu phát triển và Phó phòng Kinh doanh, Công ty CP thép Sao Biển.
- Hiện tại: Giám đốc nhà máy lưới kim loại - Công ty CP thép Sao Biển.
 

3.4. Trưởng phòng TCHC: ông Nguyễn Trí Diễn
- Ông Nguyễn Trí Diễn
- Email: nguyentridienpr@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị nhân lực.
- Các chức vụ đã trải qua: Phó phòng TCHC – Công ty CP Dịch vụ và XNK Hạ Long; Phó phòng Phòng TCCB-LĐ Công ty Đóng tàu Sông Giá, Trưởng ban Thanh tra nhân dân - Công ty Đóng tàu Sông Giá.
- Hiện tại: Phó bí thư chi bộ, Trưởng phòng TCHC - Công ty CP thép Sao Biển.

 

 


3.5. Phó phòng - Phụ trách phòng kinh doanh: ông Trần Công An
- Ông Trần Công An
- Email: anthep1000@gmail.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán tài chính.
- Các chức vụ đã trải qua: Nhân viên phòng Quản lý sản xuất, Công ty VPIC; Trưởng đại diện tại Hà Nội, Công ty sản xuất ống thép Vinapipe; Nhân viên Phòng Kế hoạch, Công ty thép Cửu Long.
- Hiện tại: Phó phòng, phụ trách phòng kinh doanh - Công ty CP thép Sao Biển.

 

 

 

3.6. Trưởng phòng Vật tư: ông Nguyễn Đức Hồng
 - Ông Nguyễn Đức Hồng
- Email: hongha_007@yahoo.com
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân tiếng Anh.
- Các chức vụ đã trải qua: Nhân viên khách sạn Habouview; Nhân viên Phòng vật tư - Công ty CP thép Đình Vũ.
- Hiện tại: Trưởng phòng Vật tư - Công ty CP thép Sao Biển.

 

Video

Tỷ giá