Dây thép mạ kẽm
Đăng ngày 01-06-2011 Lúc 03:15'- 4263 Lượt xem
Giá : 1 USD / 1 m²

Thông tin chi tiết                                                                      

 QUY CÁCH KỸ THUẬT DÂY MẠ KẼM

Vật liệu: Thép SS400 mạ kẽm

TT Đường kính sợi mạ (mm) Giới hạn bền N/mm2 Khối lượng kg/mét dài Hình ảnh minh họa
1 0,4 350 ÷ 450 0.001

2 0,5 350 ÷ 450 0.0015
3 0,6 350 ÷ 450 0.0022
4 0,8 350 ÷ 450 0.0039
5 1,0 350 ÷ 450 0.0062
6 1,2 350 ÷ 450 0.0089
7 1,4 350 ÷ 450 0.0121
8 1,6 350 ÷ 450 0.0158
9 1,8 350 ÷ 450 0.02
10 2,0 350 ÷ 450 0.0246
11 2,2 350 ÷ 450 0.0298
12 2,4 350 ÷ 450 0.0355
13 2,6 350 ÷ 450 0.0385
14 2,8 350 ÷ 450 0.0417
15 3,0 350 ÷ 450 0.0555
16 3,2 350 ÷ 450 0.0631
17 3,5 350 ÷ 450 0.0755
18 4,0 350 ÷ 450 0.0986
19 5,0 350 ÷ 450 0.1541
20 6,0 350 ÷ 450 0.2218

 

Ghi chú: Giới hạn bền có thể thay đổi căn cứ vào chế độ ủ khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.